Πρώτη ήττα, 3-2 από τον Κύζικο Ν. Περάμου

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.