Ομάδα Παίδων Σ.Φ.Π. Χανίων

Προπονήτης
Μπουρμπάκης Δήμος

Επίθετο: Βασιλάκης
Όνομα: Χαράλαμπος
Ημερ. Γέννησης: 3/6/1991
Νο. Φανέλλας: Νο
Προηγ. Ομάδα: Σ.Φ.Π. Χανίων

Επίθετο: Βόγκλης
Όνομα: Χρήστος
Ημερ. Γέννησης: 25/5/1991
Νο. Φανέλλας: Νο
Προηγ. Ομάδα: Σ.Φ.Π. Χανίων

Επίθετο: Βουρλάκης
Όνομα: Δημήτρης
Ημερ. Γέννησης: 3/6/1994
Νο. Φανέλλας: Νο
Προηγ. Ομάδα: Ο.Α. Χανίων

Επίθετο: Γλακουσάκης
Όνομα: Γεώργιος
Ημερ. Γέννησης: 4/10/1991
Νο. Φανέλλας: Νο
Προηγ. Ομάδα: Σ.Φ.Π. Χανίων

Επίθετο: Κακούρης – Μάρακας
Όνομα: Μιχάλης
Ημερ. Γέννησης: 2/5/1992
Νο. Φανέλλας: Νο 12
Προηγ. Ομάδα: Ο.Α. Χανίων

Επίθετο: Καλογεράκης
Όνομα: Μανώλης – Αλεξανδρος
Ημερ. Γέννησης:
Νο. Φανέλλας: Νο 13
Προηγ. Ομάδα: Ο.Α. Χανίων

Επίθετο: Μανατάκης
Όνομα: Χαράλαμπος
Ημερ. Γέννησης: 9/10/1992
Νο. Φανέλλας: Νο
Προηγ. Ομάδα: Ο.Α. Χανίων

Επίθετο: Μαθιουδάκης
Όνομα: Χαράλαμπος
Ημερ. Γέννησης: 9/12/1992
Νο. Φανέλλας: Νο
Προηγ. Ομάδα: Σ.Φ.Π. Χανίων

Επίθετο: Ντοκάκης
Όνομα: Μανώλης
Ημερ. Γέννησης: 17/4/1994
Νο. Φανέλλας: Νο
Προηγ. Ομάδα: O.A. Χανίων

Επίθετο: Σαριδάκης
Όνομα: Σπυρίδων
Ημερ. Γέννησης: 9/3/1993
Νο. Φανέλλας: Νο
Προηγ. Ομάδα: O.A. Χανίων

Επίθετο: Τζανιδάκης
Όνομα: Αδάμ
Ημερ. Γέννησης: 28/1/1991
Νο. Φανέλλας: Νο
Προηγ. Ομάδα: Σ.Φ.Π. Χανίων