Πρώτη μεταγραφή για την Άντρική ομάδα ο Αργεντίνος πασαδόρος Diaz Juan Martin!

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.